കൊവിഡിനിടയില്‍ ചൈനക്ക് ലോട്ടറി അടിച്ചു; കാണാം വാര്‍ത്തയ്ക്കപ്പുറം


കൊവിഡ് രോഗം സംഭാവന ചെയ്ത ചൈനക്ക് സുഖമായി, ലോകം മുഴുവന്‍ പനിക്കിടക്കയില്‍ . ഇവിടെയാണ് ചൈനയുടെ മുന്നില്‍ വലിയ സാധ്യതകള്‍ തുറക്കപ്പെടുന്നത്. 

Video Top Stories