'തടിച്ചി വിളികൾ എന്നെ ബാധിക്കുന്നേയില്ല'

neha dhupia
Feb 3, 2019, 2:51 PM IST


കുഞ്ഞുണ്ടായതിന് ശേഷമുള്ള നേഹ ധൂപിയയുടെ ചിത്രങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്താണ് പലരും നേഹയുടെ ശരീര ഭാരത്തെ പരിഹസിച്ച് കമന്റുകളിടുന്നത്. 
 

Video Top Stories