ദുബായ് കരാമ സെന്‍ററിലെ ഭീമ ജ്വല്ലറി ഷോറൂം ഉദ്ഘാടനത്തോടനുബന്ധിച്ച് നടത്തിയ ഓണ്‍ലൈന്‍ മത്സരവിജയികളെ തിരഞ്ഞെടുത്തു

ദുബായ് കരാമ സെന്‍ററിലെ ഭീമ ജ്വല്ലറി ഷോറൂം ഉദ്ഘാടനത്തോടനുബന്ധിച്ച് നടത്തിയ ഓണ്‍ലൈന്‍ മത്സരവിജയികളെ തിരഞ്ഞെടുത്തു

Video Top Stories