സര്‍ക്കാര്‍ വിശ്വാസികള്‍ക്ക് എതിരല്ല; വിശ്വാസികള്‍ കൂടി ഉള്‍പ്പെട്ടതാണ് പാര്‍ട്ടിയെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി

സര്‍ക്കാര്‍ വിശ്വാസികള്‍ക്ക് എതിരാണ് എന്ന രീതിയില്‍ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്ത് ചിലര്‍ പ്രചരിപ്പിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചതായി പിണറായി വിജയന്

Video Top Stories