വ്യാപാരത്തിലെ ഇടിവും പിരിച്ചുവിടലും; ജീവിതം പ്രതിസന്ധിയിലാകുമോ?

സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി മൂലം കമ്പനികളില്‍ നിന്നും തൊഴിലാളികളെ പിരിച്ചുവിടുന്നു. ചെറുകിട വ്യാപാരത്തിലും ഇടിവുണ്ടാകുന്നുണ്ട്. 
സംസ്ഥാന ആസൂത്രണ ബോര്‍ഡ് അംഗം കെ എന്‍ ഹരിലാല്‍ സംസാരിക്കുന്നു.
 

Video Top Stories